Reklamační podmínky

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě na telefonu 727 800 069 nebo emailu info@zarovky.cz. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.V případě smluv uzavřených dle obchodního zákoníku je reklamace provedena výměnou v době nezbytně nutné.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady dle zákona č. 89/2012 Sb., paragrafu 2165 a následujících občanského zákoníku.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci jejím obvyklým užíváním, tj. záruka na vláknové žárovky se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením životnosti výrobku dané normou. U vysokovýkonových nehomologovaných žárovek se životnost podstatně zkracuje. Navíc tyto typy nejsou povoleny pro provoz na veřejných komunikacích (na tento fakt upozorňujeme na obalech).

Obecně platí, že např. autožárovky vyrobené technologiemi, umožňující vyšší svítivost (Elta +50%, +90%, Osram Silverstar, Nightbreaker apod.) mají kratší životnost než běžné typy.

Reklamaci vláknových lze tedy uznat v těchto případech:
- vzduch v baňce
- špatně uchycené nebo prasklé vlákno
- křivě osazená baňka v patici

Reklamace nelze uznat v případě:
- nevhodného použití výrobku nebo nedodržením instalačního návodu či návodu k použití
- opotřebení v přiměřené době a způsobu používání výrobku [ukončení životnosti]
- mechanického poškození
- neoprávněného zásahu do elektrické nebo mechanické části výrobku
- používání výrobku v nevhodném prostředí, nesprávným zacházením v rozporu s návodem
- živelné pohromy nebo neoprávněnými zásahy třetích osob do výrobku

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky na čísle 727 800 069, e-mailem na adrese info@zarovky.cz, či písemně
2) pošleme Vám, jak postupovat při reklamaci

Případně lze zboží osobně doručit na náš showroom - kontakty ZDE

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
5) vyplněný reklamační formulář - ZDE


Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, nemusí být reklamace uznána.

+420 727 800 069

Po-Pá 9:30 - 11:30, 12:30 - 16:00

© 2010–2024 Všechna práva vyhrazena. žárovky.cz